Otkup sekundarnih sirovina

Otkup sekundarnih sirovina vršimo na teritoriji cele Srbije od fizičkih i pravnih lica.

  • Sekundarne sirovine preuzimamo od pravnih lica na Vašoj ili na našoj lokaciji (Topola, Smederevska Palanka i Čačak),
  • Kako biste Vašu sekundarnu sirovinu tretirali na najbezbedniji mogući način ne ugrožavajući životnu sredinu, postoji mogućnost postavljanja naših kontejnera na lokaciju pravnog lica,
  • Posedujemo dozvole za opasan i neopasan otpad sa mnogobrojnim indeksnim brojevima koje možete proveriti u SEPI, agenciji za zaštitu životne sredine,
  • Plaćanje otpada se vrši odmah po prijemu robe na našoj lokaciji,
  • Ukoliko ste otkupili veću količinu sekundarnih sirovina ili je već u Vašem vlasništvu uz dogovor šaljemo specijalizovan transport za utovar robe.

Cene
sekundarnih sirovina

Cena sekundarne sirovine je promenljiva od meseca do meseca. Cenovnik je istaknut na svim našim lokacijama, a pozivom na broj možete se raspitati za aktuelne cene. Kada nas kontakirate i na osnovu robe i količine kojom raspolažete formiraćemo Vam najbolju moguću cenu za tekući mesec.

Otkupljujemo sve vrste metala, neopasnog i amabalažnog otpada:

Otkupljujemo pored neopasnog i opasan otpad za koje posedujemo odgovarajuće dozvole po indeksnim brojevima:

Uzimajući u obzir sve ove faktore, pozivamo vas da se pridružite našem pokretu za otkup sekundarnih sirovina.
Bez obzira da li ste pojedinac koji želi da odvoji reciklabilni otpad ili preduzeće koje želi da unapredi svoje održive prakse, mi smo tu da vam pružimo podršku i rešenja.

Zašto je reciklaža bitna?

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada kako bi se isti materijal mogao ponovo upotrebiti. Proces reciklaže podrazumeva sakupljanje, izdvajanje, preradu i formiranje novog proizvoda od već upotrebljenog materijala.

Neadekvatno upravljanje otpadom predstavlja jedan od najvećih problema sa aspekta zaštite životne sredine. 

Pravilnim i bezbednim tretiranjem otpada, tj.sekundarne sirovine, sačuvaćemo naš životni prostor.

Jako je bitno da se pri otkupu sekundarnih sirovina otpad razvrstava prema vrstama otpada. Samo na takav način možemo isti material ponovo iskoristiti.

Reciklažom smanjujemo zagađenje zemljišta, prirodnih staništa životinja i biljaka, vode. Smanjuje se trošenje prirodnih resursa, štedi se energija i utiče se pozitivno na klimatske promene. 

Otkup sekundarnih sirovina ulepšava naš životni prostor i utiče pozitivno na naše zdravlje.

Pored toga što se otkupom sekundarnih sirovina poboljšavaju uslovi u kojim živimo, dobra strana otkupa je i finansijska korist. Kontaktiranjem našeg preduzeća možete dopremiti Vašu sirovinu, čak i u nerazvrstanom obliku, gde ćete uz pomoć naših zaposlenih razvrstati otpad i naplatiti isti.

Jedan od aktuelnih problema je porast deponija u zemlji.. Srazmerno broju stanovništa raste i količina otpada koje se deponuje I na taj način se smanjuje obradivo zemljište, a šire se potencijalni izvori zaraze za živa bića. 

Recikliranje otpada treba da podstakne stanovništvo da razvrstavaju svoj otpad, ne samo zbog očuvanja planete nego i zbog finansijke koristi koju mogu da imaju od preduzeća koje se bavi otkupom sekundarnih sirovina.