Tehnološki proces

RECIKLAŽOM DO KVALITETNE SIROVINE!​

U preduzeću STARA VAROŠ d.o.o. kvalitetnim postupkom prerade dobijamo sekundarnu sirovinu kao materijal namenjen preradi za:

železare

široka paleta materijala
dimenzije su nešto veće

livnice

materijal je isečen na manje dimenzije i klasifikovan po vrsti

Namena preradjenog materijala zavisi i od samih primesa koje se dodaju za oplemenjivanje čelika. 
Svaki naš kupac koji preuzima materijal od nas može da postavlja zahteve o njegovom sastavu.

Postupak otkupa i reciklaže započinje usaglašavanjem količine i cene sa ponuđačem, a zatim sledi tehnološki proces koji se odvija iz više faza na sledeći način:

Utovar materijala

sopstvenim sredstvima

Dopremanje

u naše sabirne centre

Merenje

na kolskoj vagi

Radiološka provera

dopremljenog materijala

Prijem

Istovar

Klasifikacija

Tretiranje materijala

na mlinu Šreder, u presama, na makazama i gasnim sečenjem

Oprema i tehnologija

TOPIONICE DPT

KALUPLJENJE

DISOMATIK LINIJA

ČIŠĆENJE ODLIVAKA

KONTROLA KVALITEA

Ekologija

Livnica Stara Varoš ima ugrađene sisteme i filtere za prečišćavanje vazduha na celokupnoj površini fabrike.