Tehnološki proces

RECIKAŽOM DO KVALITETNE SIROVINE!​

U preduzeću STARA VAROŠ d.o.o. kvalitetnim postupkom prerade dobijamo sekundarnu sirovinu kao materijal namenjen preradi za:

železare

široka paleta materijala
dimenzije su nešto veće

livnice

materijal je isečen na manje dimenzije i klasifikovan po vrsti

Namena preradjenog materijala zavisi i od samih primesa koje se dodaju za oplemenjivanje čelika. 
Svaki naš kupac koji preuzima materijal od nas može da postavlja zahteve o njegovom sastavu.

Postupak otkupa i reciklaže započinje usaglašavanjem količine i cene sa ponuđačem, a zatim sledi tehnološki proces koji se odvija iz više faza na sledeći način:

Utovar materijala

sopstvenim sredstvima

Dopremanje

u naše sabirne centre

Merenje

na kolskoj vagi

Radiološka provera

dopremljenog materijala

Prijem

Istovar

Klasifikacija

Tretiranje materijala

na mlinu Šreder, u presama, na makazama i gasnim sečenjem

Oprema i tehnologija

TOPIONICE DPT

 • 2 indukcione srednje frekventne peći kapaciteta 3,5t
 • 2 indukcione peći mrežno frekventne kapaciteta 4t
 • 1 indukciona srednje frekventna peć kapaciteta 700kg
 • 1 indukciona srednje frekventna peć kapaciteta 100kg

KALUPLJENJE

 • Kalupljenje na automatskoj liniji BMD (velike količine)
 • Kapacitet: 100 kalupa na sat
 • Dimenzije kalupa : 600x800x250 + 250mm

DISOMATIK LINIJA

 • KALUPLJENJE VELIKIH KOLIČINA
 • Kapacitet: 200 kalupa na sat
 • Dimenzije kalupa : 600 x 470
 • Format - 40
 • Poluautomatsko oblikovanje za veće odlivke
 • Mogućnost ručnog oblikovanja i livenje većih odlivaka u kalupima CO2

ČIŠĆENJE ODLIVAKA

 • 2 protočna uređaja za peskiranje
 • 3 bubnjasta uređaja za peskiranje
 • Brušenje odlivaka se vrši ručno hidrauličnim presama

KONTROLA KVALITEA

 • Spektrometrom se određuje hemijski sastav tečnog liva pre livenja
 • Mikroskopskom kamerom se proverava mikrostruktura odlivaka
 • Odgovarajućom opremom se proveravaju osobine kaluparskog peska i kalupne mešavine, kao i osobine peska za jezgra
 • Livnica poseduje opremu za ispitivanje tvrdoće odlivaka kao i za proveru mehaničkih osobina
 • Ultrazvučni aparat se koristi za proveru nodularnosti , prozirnosti i za kontrolu debljine odlivaka

Ekologija

Livnica Stara Varoš ima ugrađene sisteme i filtere za prečišćavanje vazduha na celokupnoj površini fabrike.